| © 2022 Kiss N Tel Media 2022-01-25, 18:59:33 -- 1 users online
 

Inriktning på webbbaserade radiostationer och teleapplikationer.


Kiss N Tel levererar tekniska plattformar för webbradio och teletjänster.
- Podcasting
- Webbradio
- Spålinje via telefon
- Telechat system


Kom i kontakt med oss

Email: info@kissntel.com

Kiss N Tel Media

149 21 Nynäshamn